Søk penger

Råd om søknadskriving:

Les retningslinjer nøye og fyll ut skjema der det kreves.
La søknadskriving bli en del av prosjektutviklingen, jobb med søknaden gjennom lengre tid, ikke bare rett før fristen.
Du finner søknadsfrister, retningslinjer og søknadskjemaer på nettsidene til de forskjellige tilskuddsforvalterne.

Steder å søke finansiering av produksjoner:

Steder å søke stipendier:

Det finnes også mange andre…