Gledelig budsjettforlik

KRf Og V fikk gjennom en vesentlig økning i kulturbudsjettet for 2018. For dansekunstnere er følgende endringer verdt å notere seg:
Kulturfondet øker med 20 mill, fordelt på alle kunstartene. Fri scenekunst er oppført med 5 mill, Scenekunst.no referer fra Aftenposten som mener dette er penger til Black Box. (mer…)

Ønsker du verv i Norske Dansekunstnere

Valgkomiteen har startet arbeidet frem mot generalforsamlingen i 2018, for å finne kandidater som ønsker å stille til valg i de ulike styrene og komiteene i forbundet. Som tillitsvalgt får du nyttig erfaring, som er et pluss på CV’en. Ved å bidra er du med på å styrke NoDas arbeid og dermed dansekunstens stilling i samfunnet. (mer…)

Velkommen på Skuespiller- og danseralliansens Frilanstreff

Tema: Hvordan blir koreografisk poesi til dans på scenen?
Gjester: Dansekunstnerne Janne-Camilla Lyster, Cecilie Lindeman Steen, og regissør Kai Johnsen samtaler, ledet av Snelle Ingrid Hall.
Du får også siste nytt i tilbudet hos Norsk Skuespillersenter, PRODA profesjonell dansetrening og Skuespiller- og danseralliansen. (mer…)

Finn Tveitos Stiftelse for utdanning av mannlige norske dansere.  

Stiftelsen vil i 2018 dele ut stipend på 50 000 kr for videreutdanning av mannlige dansere.
Søknaden må være begrunnet og fylt ut på eget søknadskjema. Søknadskjema finner du her: søknadsskjema FinnTveito
Søknadsfrist: 10. desember
Søknaden sendes i posten i konvolutt til: Finn Tveitos stiftelse, v/ Advokat Kåre Lund, Edvard Stormsveg 3, 2680 VÅGÅ

Ny vitenskapelig artikkel i På Spissen

Ny vitenskapelig artikkel er publisert i forbindelse med neste nummer av På Spissen. Tittel: «Å undervise i sirkus som kunstfag – en studie av sammenflettede tilblivelser i intra-aktiv sirkusdidaktikk». Du finner artikkelen her!
Forfattere: Anna-Lena Østern (Institutt for lærerutdanning, NTNU) og Linn Elisabeth Lea Moxness (Trondheim kommunale kulturskole) (mer…)

Estraordinær generalforsamlig i NoDa

Søk NoDa-stipend for 2018

NoDas forbundsleder fratrer

Nytt om årets kunstnerstipend

Skuespiller – og danseralliansen byr på spennende workshops i høst

Velkommen til seminar for dansepedagoger og drivere av ballettskoler, 22/23 september

Velkommen til Kick off for nyutdannede 30. august

Siste frist for deg som har vært på TVNyhetsarkiv