Balansekunst rådgivningstelefon

Har du opplevd, eller er usikker på om du har opplevd seksuell trakassering eller maktmisbruk, eller lurer du på hvordan du kan gå videre med en sak? Du kan få veiledning ved å ringe Balansekunst. Rådgivningstelefonen er et samarbeid mellom Balansekunst og Advokatene Graasvold & Stenvaag. Telefonen besvares av advokater med lang erfaring fra varslersaker i kulturlivet, som vil kunne hjelpe med veiledning i saken og hvordan (mer…)

Skal du søke kunstnerstipend?

Statens Kunstnerstipend melder:
Det vil bli avholdt flere informasjonsmøter for søkere hvor Statens kunstnerstipend presenteres. Det informeres om de forskjellige stipendordningene og det gis råd og tips til søknadskriving. Her er oversikt over tid og sted: (mer…)

Sommerferie

Vi ønsker alle vår medlemmer, venner og samarbeidspartnere en herlig sommer!

NoDa-kontoret holder stengt i juli!

Nye satser og undersøkelse ved private danse-og ballettskoler

Studio Nille, koreograf: Malin Salthammer,Foto: Mats GrimsæthNoDa har gjennomført forhandlinger med representanter for arbeidsgiverne på vegne av pedagogene som jobber i de private skolene.
Det er også gjennomført en mindre undersøkelse på feltet. Et av funnene det er liten oppmerksomhet rundt forskjellen på lønn som arbeidstaker og honorar som næringsdrivende. De veiledende satsene er lønnssatser og i tillegg skal det betales feriepenger og arbeidsgiveravgift. (mer…)

Nye satser for pedagogene ved PRODA

NoDa og PRODA har fullført den årlige forhandlingen på tariffavtalen mellom partene. I år ble resultatet på 2, 1 prosent, og det er lavere enn resultatet generelt. (Frontfagene). NoDa valgte i år å etterkomme behovet for en moderat økning av satsene, begrunnet i den svake utviklingen av den offentlige bevilgningen til PRODA. Dersom bevilgningene øker, har PRODA forpliktet seg til å ta igjen etterslepet. Det er også gjort mindre endringer i avtaleteksten og kontrakten for å møte dagens praksis. (mer…)

Ny rammeavtale for oppdragstakere i DKS

Panikk for næringsoppgaven?

NoDas arbeidsgruppe for skapende dansekunstnere inviterer til suppe og innspill

Velkommen til Generalforsamling i Norske Dansekunstnere 21. april

Norske Dansekunstnere oppretter arbeidsgruppe for skapende dansekunstnere

Velkommen til seminar – Diskriminering og seksuell trakassering i dansefeltet

Privatkopieringsvederlag -nytt rapporteringssystem for 2018

Skuespiller- og danseralliansen skal ansette 24 kunstnere i 2018Nyhetsarkiv