God påske!

NoDa har påskestengt fra 8. april til og med 17. april. Vi holder stengt for henvendelser tirsdag 18. april, da rydder vi kontoret.
Styret og sekretariat ønsker alle en riktig god påske!

Kurs; Skatt og selvangivelse

Torsdag 27. april ønsker NoDa i samarbeid med Dansens Hus velkommen til kurs i skatt og selvangivelse.
Foredragsholder er Agnete Østby, statsautorisert revisor og partner i SLM revisjon. (mer…)

Fagfellevurdert artikkel fra Hilde Rustad

Ny vitenskapelig artikkel, denne gang fra Hilde Rustad er nå tilgjengelig via På Spissens digitale plattform. Artikkelens tittel er «Livets dans og danserens liv – en drøfting av forståelser av dansealder». Hilde Rustad er danseforsker, dansekunstner og pedagog, og ansatt som postdoktor ved Norges Idrettshøyskole i Oslo. (mer…)

Velkommen til en helg i dansens tjeneste 12- 14 mai – NoDas 70- års jubileum!

Styrets festkomite har satt sammen et spennende program for helgen, det blir historisk møte med tidligere forbundsledere, jubileumsklasse, Generalforsamling, og selvfølgelig FEST! Alle NoDas medlemmer er hjertelig velkomne, se invitasjon og påmelding! (mer…)

Frilanstreff med Skuespiller – og danseralliansen

Mandag 12. juni holder vi vårt første Frilanstreff i 2017, denne gang på Bikuben, Det Norske Teatret.
Program og tidspunkt offentliggjøres senere. Hold av ettermiddagen!
Frilanstreffet er en uformell møteplass for frilans skuespillere, dansere og andre bransjeaktører som ble startet av Skuespiller- og danseralliansen i 2015. Målet er å bidra til at frilansere blir kjent på tvers av yrker, ved å møtes i en uformell sammenheng med inspirerende foredragsholdere.

 

Seminar for dansekunstnere – streetdance/urbane stiler, 30. mars 12.00 – 15.00

NoDa øker til 35 % i anbefalt påslag for næringsdrivende

Halldís Ólafsdóttir innstilles til ny forbundsleder i NoDa

Kurs i Sosiale medier fredag 17. februar kl 11-14

Åpent møte om scenekunsten i Kulturrådet 17. februar kl 10.30-13.30

Utlysning: Skuespiller- og danseralliansen skal ansette 24 kunstnere i 2017!

Frist for forslag til NoDas generalforsamling 15. februar

Norske Dansekunstnere ønsker alle en god jul!Nyhetsarkiv