NoDa PROFESJONSSTIPEND

NORSKE DANSEKUNSTNERES PROFESJONSSTIPEND!

Ny søknadsfrist: 15. januar 2019

I år har vi gjort noen forandringer angående NoDa – stipendene. Hvert stipend har økt til 40.000 kroner og nå kan du kun søke selv.

Stipendene er ment som motivasjon til å fortsette ditt engasjement og arbeid innen dansekunsten. Hvor brenner det og hva står på spill for deg i ditt arbeid med dansen?

Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag. Vi ber deg presisere om du søker på grunnlag av ditt pedagogiske, koreografiske, utøvende eller filmatiske virke.

Stipendene skal stimulere til kunstnerisk utvikling, de er en mulighet til å realisere noe av det du har lyst til og behov for.

Les mer om kriterier og hvordan du skal utforme søknaden her: NoDa stipend 2019

 

 

 

 

Stillingsutlysning – Mia Habib Productions

Mia Habib Productions (MHP) søke ny produsent.
Stillingsutlysning

PRODUSENT, 80% fast stilling
Produsenten vil være ansvarlig for
Administrasjon
Drift
Økonomi
Strategi- og søknadsarbeid, samt oppfølging mot bevilgende myndigheter
Rapportering
Planlegging og gjennomføring av prosjekter og turnévirksomhet
Markedsføring og kommunikasjonsarbeid
Produsenten jobber selvstendig, enten fra hjemmekontor eller i et kontorfellesskap. Betingelser kan diskuteres nærmere ved intervju.
MHP vil i perioden innhente en konsulent som vil stå for salg, promotering og nettverksarbeid. Denne stillingen vil utlyses internasjonalt.

Les mer her: stillingutlysning MHP

NoDa Stipend

Ny søknadsfrist er 15 januar. Utlysnings tekst og generell info om de fire stipendene kommer i løpet av desember. Følg med!

MEDLEMSUNDERSØKELSE svar frist 26.11.18

MEDLEMSUNDERSØKELSE

Styret i Norske Dansekunstnere ønsker å utvikle organisasjonen videre og har laget en medlemsundersøkelse. Dine svar er viktige for at vi skal kunne legge til rette for at NoDa skal kunne ivareta deg som medlem på best mulig måte.

Vi har nå sendt en lenke via e-post til alle medlemmer. Sjekk e-posten din og svar innen mandag 26. november. Hvis du ikke har mottatt e-posten send oss en mail til noda@norskedansekunstnere.no.

På forhånd tusen takk for at du svarer!

Vennlig hilsen

Styret i Norske Dansekunstnere

Valgkomiteen

Vil du være med på å forme fremtiden for dansekunstnere i Norge?

Valgkomiteen har startet arbeidet for å finne kandidater som ønsker å stille til valg i de ulike styrene og komiteene i Norske Danskekunstnere. Disse vil velges på generalforsamlingen i mai 2019. Som tillitsvalgt får du innsikt i det politiske arbeidet som former dansefeltet, nyttig organisatorisk erfaring, og du møter andre engasjerte dansekunstnere. Ved å bidra er du med på å styrke NoDas arbeid og dermed dansekunstens stilling i samfunnet.

Valgkomiteen skal finne kandidater til følgende verv i forbundet:
Styret
Storstyret
Stipendkomiteen
Redaksjonskomiteen
Revisorer
PRODA

Ta kontakt hvis du har forslag til kandidater, hvis du vil gjøre en innsats selv eller trenger mer informasjon! Vi vil gjerne høre fra deg! Send en mail til agtvedt@gmail.com, frist for innspill er 7. desember.

Vennlig hilsen

Valgkomiteen ved Anne Guri Tvedt, Ida Gudbrandsen, Peder Horgen, Inger-Reidun Olsen og Kathrine Jacobsen

NoDa-dagen 9.november på Dansens Hus

Balansekunst rådgivningstelefon

Skal du søke kunstnerstipend?

Sommerferie

Nye satser og undersøkelse ved private danse-og ballettskoler

Nye satser for pedagogene ved PRODA

Ny rammeavtale for oppdragstakere i DKS

Panikk for næringsoppgaven?Nyhetsarkiv