NoDa-dagen 9.november på Dansens Hus

9 november arrangeres NoDa dagen – en dag i dansekunstens ånd!

Du får møte mange av oss som jobber i sekretariatet til NoDa, styret i NoDa vil dele hva de gjør for organisasjonen, Kursgruppa snakker og Stipendkomitéen presenter sitt viktige arbeid. Det blir også gratis videoredigeringskurs med Morten Golimo.

Norske Dansekunstnere kan sies å samle dansekunstnerne i Norge, slik at vi gjennom et felleskap står tryggere og sterkere i våre sårbare kunstnerskap. Med NoDa dagen håper vi å vise dere hvordan vi praktisk svarer på denne oppgaven. Vi håper også at dette kan bli et samlingsted hvor alle uhøytidelig og uformelt kan utveksle erfaringer, bekymringer og gleder i møte med virkeligheten som dansekunstnere.

NoDa vil hjelpe deg å gjøre din hverdag og din kunstneriske virkelighet tryggere og sterkere.

Påmelding sendes til kathrine@norskedansekunstnere.no

kl.10.00-13.00 – IMovie- og Videoredigeringskurs med Morten Golimo
kl.13.00-14.00 – Lunsj, enkel bevertning
kl.14.00-15.30 – Presentasjoner av NoDa: sekretariatet, styret og stipendkomiteen. Et forum for forskjellige diskusjoner, undringer samt utveksling av erfaringer knyttet opp mot livet som dansekunstner.  

Alt skjer på Dansens Hus, Store scene.

Om IMovie- og Videoredigeringskurset:

Morten Golimo er fotograf, historieforteller og videojournalist. Han kommer til å holde et kurs i IMovie hvor man vil lære det grunnleggende innen videoredigering:

– hvordan forstå de ulike og mest vesentlige funksjonene i iMovie

– hvordan legge video inn i programmet (om ulike formater, kilder og overføringsformer)

– hvordan velge filmklipp til tidslinjen i iMovie (redigeringssporet)

– hvordan trimme, kutte i, flytte og slette i videolkipp

– hvordan redigere lyd

– hvordan lagre og eksportere til riktig format

Balansekunst rådgivningstelefon

Har du opplevd, eller er usikker på om du har opplevd seksuell trakassering eller maktmisbruk, eller lurer du på hvordan du kan gå videre med en sak? Du kan få veiledning ved å ringe Balansekunst. Rådgivningstelefonen er et samarbeid mellom Balansekunst og Advokatene Graasvold & Stenvaag. Telefonen besvares av advokater med lang erfaring fra varslersaker i kulturlivet, som vil kunne hjelpe med veiledning i saken og hvordan (more…)

Skal du søke kunstnerstipend?

Statens Kunstnerstipend melder:
Det vil bli avholdt flere informasjonsmøter for søkere hvor Statens kunstnerstipend presenteres. Det informeres om de forskjellige stipendordningene og det gis råd og tips til søknadskriving. Her er oversikt over tid og sted: (more…)

Sommerferie

Vi ønsker alle vår medlemmer, venner og samarbeidspartnere en herlig sommer!

NoDa-kontoret holder stengt i juli!

Nye satser og undersøkelse ved private danse-og ballettskoler

Studio Nille, koreograf: Malin Salthammer,Foto: Mats GrimsæthNoDa har gjennomført forhandlinger med representanter for arbeidsgiverne på vegne av pedagogene som jobber i de private skolene.
Det er også gjennomført en mindre undersøkelse på feltet. Et av funnene det er liten oppmerksomhet rundt forskjellen på lønn som arbeidstaker og honorar som næringsdrivende. De veiledende satsene er lønnssatser og i tillegg skal det betales feriepenger og arbeidsgiveravgift. (more…)

Nye satser for pedagogene ved PRODA

Ny rammeavtale for oppdragstakere i DKS

Panikk for næringsoppgaven?

NoDas arbeidsgruppe for skapende dansekunstnere inviterer til suppe og innspill

Velkommen til Generalforsamling i Norske Dansekunstnere 21. april

Norske Dansekunstnere oppretter arbeidsgruppe for skapende dansekunstnere

Velkommen til seminar – Diskriminering og seksuell trakassering i dansefeltet

Privatkopieringsvederlag -nytt rapporteringssystem for 2018Nyhetsarkiv